f t g m
  • Studio Projektów Sanitarnych

  • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  • NADZÓR INWESTORSKI

  • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2024 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

INŻYNIERIA GAZOWNICTWA


          Gazownictwo jest naszą wiodącą dziedziną inżynierii sanitarnej. Zajmujemy się kompleksową budową i projektowaniem sieci gazowych. Zrealizowaliśmy ponad 1 000 Umów przyłączeniowych dla PSG Sp. z o.o., przyłączając nowych odbiorców do sieci gazowej. Kierowaliśmy robotami budowlanymi największych w ostatnich latach remontach i przebudowach sieci gazowych na terenie Oddziału w Warszawie PSG Sp. z o.o. Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci gazowej począwszy od złożenia wniosku o przyłączenie do sieci gzowej na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej kończąc. Pomagamy Gminom i Sołectwom w ich gazyfikacji. Załatwiamy wszystkie formalnośc, pomagamy uzyskać warunki przyłączenia do sieci gazowej.
 

Zakres działalności Studia Projektów Sanitarnych stanowi:
- budowa, remonty i modernizacje sieci gazowych,
- budowa przyłączy gazu i instalacji gazowych,
- budowa, remonty i modernizacje punktów redukcyjno – pomiarowych,

- projektowanie gazociągów,

- projektowanie przyłączy gazu i punktów redukcyjno - pomiarowych,

- projektowanie instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych,

- projektowanie instalacji gazowych w budynkach przemysłowych,

- odbiory i próby szczelności instalacji gazowych,

- przeglądy instalacji gazowych.