f t g m
 • Studio Projektów Sanitarnych

 • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • NADZÓR INWESTORSKI

 • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2024 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH

          Studio Projektów Sanitarnych wykonuje kontrole stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane. Kontrole wykonywane są przez osoby posiadające niezbędną wiedzę techniczną i wymagane uprawnienia. Pomagamy w przygotowaniu i prowadzeniu książki obiektu budowlanego. Oferujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z dokumentacją budowlaną w zakresie okresowych kontroli.
 

KONTROLA OKRESOWA INSTALACJI GAZOWEJ POLEGA NA:

 • sprawdzeniu stanu technicznego i szczelności zaworu głównego,
 • sprawdzeniu stanu technicznego i szczelności urządzeń pomiarowych,
 • sprawdzeniu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej,
 • sprawdzeniu stanu technicznego mocowań instalacji,
 • sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej w obrębie odbiorników gazu,
 • kontrola techniczna urządzeń odbiorczych,
 • sprawdzenie instalacji pod kątem zgodności z przepisami.

KONTROLA PRZEWODÓW KOMINOWYCH POLEGA NA:

 • sprawdzeniu drożności przewodów kominowych,
 • sprawdzeniu siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
 • sprawdzeniu występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
 • sprawdzeniu poprawności podłączenia odbiorników gazu,
 • pomiar stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach wyposażonych w odbiorniki gazowe,
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli.