f t g m
  • Studio Projektów Sanitarnych

  • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  • NADZÓR INWESTORSKI

  • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2024 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

CENNIK

Prace projektowe

1
Projekt instalacji gazowej od szafki gazowej do odbiorników gazu
od 700 zł
2
Projekt instalacji gazowej z punktem red-pom Q >10 m3/h
od 1000 zł
2
Projekt przyłącza wodociągowego
od 700 zł
3
Projekt przyłącza kanalizacyjnego
od 700 zł
4 Projekt przyłącza gazu od 700 zł

* cena nie uwzględnia map do celów projektowych,

** podane ceny są cenami netto.

Audyty energetyczne i remontowe

1
Audyt energetyczny budynek jednorodzinny
od 1 000 zł
2
Audyt energetyczny budynek wielorodzinny
od 1 500 zł
2
Audyt energetyczny budynek użyteczności publicznej
od 2 000 zł
3
Audyt energetyczny budynek niemieszkalny
od 2 000 zł
4 Audyt remontowy od 1 000 zł
5 Audyt oświetlenia od 500 zł

* podane ceny nie uwzględniają wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu,

** podane ceny są cenami netto

Świadectwa energetyczne

1
Świadectwo energetyczne budynek jednorodzinny
od 250 zł
2
Świadectwo energetyczne budynek wielorodzinny
od 1 500 zł
2
Świadectwo energetyczne budynek użyteczności publicznej
od 1 500 zł
3
Świadectwo energetyczne budynek niemieszkalny
od 500 zł

* podane ceny są cenami netto