f t g m
  • Studio Projektów Sanitarnych

  • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  • NADZÓR INWESTORSKI

  • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2024 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

Uprawnienia

Pracownicy Studia Projektów Sanitarnych posiadają następujące uprawnienia:

  • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych,
  • uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • uprawnienia energetyczne Grupa 2 (dozór i eksploatacja),
  • uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi instalacji z polietylenu,