f t g m
  • Studio Projektów Sanitarnych

  • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  • NADZÓR INWESTORSKI

  • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2024 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Studio Projektów Sanitarnych uczestniczy w realizacji programu redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest redukcja, a nawet rezygnacja z użycia paliw kopalnych do produkcji energii. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia, istotna jest maksymalizacja udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze energetycznej.W związku z tym oferujemy Państwu:
 
  • projektowanie i wykonawstwo instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła,
  • projektowanie i wykonawstwo instalacji c.o. z wykorzystaniem kolektorów słonecznych,
  • projektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych,
  • projektowanie i wykonawstwo biogazowni,
  • projektowanie i wykonawstwo kotłowni na biomasę,
Pomagamy uzyskać dofinansowania do Odnawialnych Źródeł Energii z różnych rządowych i unijnych programów wsparcia inwestorów.

 

DOFINANSOWANIA OZE

 

AUDYTY ENERGETYCZNE I REMONTOWE