f t g m
  • Studio Projektów Sanitarnych

  • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

  • NADZÓR INWESTORSKI

  • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2024 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

WODOCIĄGI I KANALIZACJE

 Studio Projektów Sanitranych oferuje projektowanie sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Zakres naszej działalności obejmuje:

 

- remonty i modernizacje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

- projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

- projektowanie systemów zagospodarowania wody deszczowej,

- projektowanie instalacji p.poż. (tryskaczowych, zraszaczowych i hydrantowych),

- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- budowa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

- budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej,